шеги

Разликата между шегаджиите и шегобийците е тази, че вторите обикновено ги бият эаради шегите им.

Leave a Reply