Чиновнически въпрос

Чиновник пита посетител:
– Бихте ли казали, къде сте роден?
– Пишете Казахстан!
– А къде по-точно?
– Абе всички пишат само Казахстан.
– Абе ти мен ли ще ме учиш, как да си върша работата! Кажи къде по-точно!
– Е, добре, пишете: Кармакшински район, Казилординска област, село Яникурган, улица Кашагадаринска …
– Яснооо, пишем Казахстан …

Leave a Reply