Честно … :)

– Пиян ли си?
– Не.
– Тогава кажи:
– От едноклетъчните еукариоти само метамонадите и микроспориадите нямат митохондрии.
– Пиян съм.

Leave a Reply