Черна котка

Млад мъж води жена си в родилното. Жената му казва:
– Ние, сигурно ще имаме негърче.
– Защо?
– Защото черна котка ни пресече пътя.
Връща се мъжът вкъщи и съобщава на родителите си:
– Ние, навярно ще имаме негърче.
– Защо?!?
– Жена ми каза, че черна котка ни е пресякла пътя.
Бащата се обръща към своята жена:
– Слушай, когато беше бременна и те водих в родилното, на нас случайно магаре да ни е пресякло пътя?

бременност

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *