френско родео

Какво е френско родео:
– Жената се качва върху мъжа и в най-сюблимния момент му съобщава, че най-добрият му приятел е по-добър от него в леглото. След това целта й е да се задържи отгоре му поне за 6 секунди.

Leave a Reply