френско родео

френско родео

Какво е френско родео:
– Жената се качва върху мъжа и в най-сюблимния момент му съобщава, че най-добрият му приятел е по-добър от него в леглото. След това целта й е да се задържи отгоре му поне за 6 секунди.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *