Темза, сър …

Вратата на кабинета на сър Джон се отваря внезапно. Забързан влиза иконома:
– Темза приижда, ще се удавим!
– Излез и почукай както подобава – отговаря сър Джон.
На вратата се почуква прибързано, влиза иконома и уплашено се провиква:
– Наводнение!
– Излез, почукай и не забравяй добрите обноски – вече раздразнен казва лордът.
Икономът почуква отново, влиза в стаята и показвайки с жест пода казва:
– Темза, сър…

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *