Тате, имам 5 двойки

Син на мутра се прибира след последния учебен ден. Баща му го пита:
– Как е, сине, как е?
– Ами тате… 5 двойки.
– Мале-е-е… е, голем бой ще падне!
– Зная, тате. Взел съм им адресите.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *