Такава свирка ще ти извъртя

Ядосана учителка към ученик:
– Няма да свиркаш в час, че такава свирка ще ти завъртя, че свят ще ти се завие!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *