Събота, следобед

Събота, следобед. Решил лъвът да полегне и да поспи. Предупредил всички животни да пазят тишина. Тъкмо задрямал и се чул гърмеж. Излязъл да види какво става – нямало никой, пълна тишина. Пак легнал и след малко – пак същото. Излязъл отново. Пак никой. Решил, че нещо му се е присънило и пак легнал. Отново силен трясък. Излязъл и започнал нервно да обикаля. На една поляна видял слона и около него – маймуни.

Попитал го гневно:
– Какво правиш тука, бе???
А слонът кротко отговорил:
– Миии…, аз тука оправям маймуни, ама като свършвам – гърмят…

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *