студент на дипломна защита

Явява се студент на дипломна защита с работа върху творчеството на Славейков. Всичко върви блестящо. Идва ред на въпросите към дипломанта. Куртоазен въпрос от залата:
– Кажете, колега, кое Ви беше най-трудно при разработката на този проект?
– Да Ви призная, г-н професор, най-трудно ми беше, че този се казва ту Пенчо, ту ПеткоЯвява се студент на дипломна защита с работа върху творчеството на Славейков. Всичко върви блестящо. Идва ред на въпросите към дипломанта. Куртоазен въпрос от залата:
– Кажете, колега, кое Ви беше най-трудно при разработката на този проект?
– Да Ви призная, г-н професор, най-трудно ми беше, че този се казва ту Пенчо, ту Петко

Leave a Reply