Старец се оженил

Старец се оженил

Старец се оженил за млада девойка. След една година я води в болницата да ражда.
– Ама вие можете?! – учуден пита доктора.
– Моторът винаги трябва да работи! – гордо заявява дядката.
След още една година пак я води в болницата да ражда.
– Ама вие още можете! – пак се чуди докторът.
– Моторът винаги трябва да работи! – пак гордо отвръща дядката.
След няколко часа докторът излиза от родилното и с доволна усмивка казва:
– Е, деденце, трябва да смениш маслото – черно се роди!
Край на разговора

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *