смелост

Никога няма да пресечете океана, ако не съберете смелост да изгубите брега от погледа си. – Христофор Колумб

Leave a Reply