Секс кукла

Първи ден на риболовния сезон. Още от тъмна доба рибари щъкат край язовира. Приближава се с бясна скорост джип, яки спирачки, излиза човека, хвърля на земята секс кукла и припряно почва да я надува… Покрай него минава друг рибар, поглежда го с неодобрение и казва:
-Ти, луд ли си?!? Първи ден от сезона, а ти се занимаваш с тая секс кукла?!?
Другия спира, отдръпва се, поглежда куклата, плесва се по челото и казва:
-Да го е*а! Цяла зима съм ши*ал лодката….

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *