Розови рози

Моля, въведете вашата парола
– “рози”
Недостатъчен брой на символи в паролата
– “розови рози”
Паролата трябва да съдържа поне една цифра
– “1 розова роза”
Паролата не трябва да съдържа празни полета
– “1розовароза”
Паролата трябва да съдържа поне 10 различни
символа
– “1шибанарозовароза”
Паролата трябва да съдържа поне една главна
буква
– “1ШИБАНАРОЗОВАРОЗА”
Паролата трябва да съдържа поне една малка
буква
– “ШибанаРозоваРоза”
Паролата трябва да съдържа поне една цифра
– “1розоваРозаДаТияНавравГъза”
Тази парола вече е заета…

Leave a Reply