Разговор между съпрузи

Разговор между съпрузи:

– Жената в семейството трябва да бъде като президента – всички пари да са при нея и тя да взима всички решения – казала съпругата.

– Да, но на всеки четири години трябва да има избори! – съгласил се съпругът…

Leave a Reply