Почистване на прозорци

На вратата звъни мъж в работен гащеризон:
– Добър ден. Аз съм от фирмата за почистване на прозорци.
– Аха… заповядайте.
След малко на вратата звъни човек с прокъсан работнически гащеризон:
– От фирмата за миене на прозорци съм.
– Да, да… влизайте.
Отново се звъни на вратата. Работник с доста изпаднал вид:
– Аз…такова… за миенето на прозорците… от фирмата.
– Ама колко души ще миете един прозорец?
– Не бе, аз съм… един и същ, ама много хлъзгав тоя перваз…

Leave a Reply