Плаваща сума

На интервю за работа:
– Колко пари изкарвате сега?
– Ами… сумата е плаваща…
– И от какво зависят колебанията?!
– От настроението на мама.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *