Пелтек при доктор …

Пелтек на доктор:
– Ддокторе от дддве ссссссседмици не съм ххходил до тоалетната.
– Защо?
– Ззззащото е на ддддвора.
– И какво от това?
– Еми, ппппълна с пипипипилета.
– Е, добре де, изгони ги и свърши работа.
– Тттточно тттака ддддокторе,викам им “кккккккъш” и те ббббягат.
– Ами, супер.
– Дддда, дддокторе, ама ттттогава там влиза ттттттъща ми.
– Ами, изгони я и нея…, кажи й “Разкарай се, ма, пи*ка ти ма*на!”!
– Тточно ттака. Но ккккато й ккажа “рразкарай се ма пипипиппи…” и пилетата се връщат…

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *