организъм

организъм

Когато човек се напие, организмът приема, че е близо до гибелта си и затова инстинктивно се стреми към продължаване на рода.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *