Нощ в града

Нощ. Панелен апартамент. Мъжки глас:
– Лапай! Айде, лапай, де…
И така десетина минути. Викове от съседните апартаменти:
– Айде, бе, Петрова, лапай, че да спим. Утре сме на работа.
Същия мъжки глас:
– А бе, хора, жената е нощна смяна. Храня детето.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *