Не сте ли виждали …

Малката Милка изгубила из навалицата баща си. Отишла при един чичко и го попитала:
— Чичко, не си ли виждал един баща, който да върви, без момиченце, голямо колкото мене?

Leave a Reply