Не сте ли виждали …

Малката Милка изгубила из навалицата баща си. Отишла при един чичко и го попитала:
— Чичко, не си ли виждал един баща, който да върви, без момиченце, голямо колкото мене?

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *