Не е …

Иванчо влиза в час, сяда и чака да започне часа. Влиза учителката,а след нея директора. Директорът казва на класа да каже някоя гатанка. Само Иванчо вдига ръка. Учителката преценява, че не трябва да вдига Иванчо. Тогава директорът вика:
– Но мила госпожо, не виждате ли, че това момче вдига ръка. Вдигнете го!
Иванчо става и казва:
– Кръгло, черно и по средата с дупка?
– Деца всички на вън – казала учителката.
Децата излизат и учителката пита Иванчо:
– А сега Иванчо я кажи каква е гатанката!
– Грамофонна плоча, госпожо.
Тогава директорът извикал на децата:
– Деца, влизайте, не е путка!

Leave a Reply