Не е твоя работа

Щирлиц се разхожда с папка с документи под мишница. Генерал Мюлер го гледа през прозореца и си мисли:
“Какво ли мъкне Щирлиц в тая папка?!”
Щирлиц го поглежда и си мисли:
“Не е твоя работа, гадино!”

Leave a Reply