„Нестле България“ дава старт на каузата „SOS Залесяване“

С „Мисия 2023 г.: Възстановяваме опожарената гора на Стамболово“ Нестле България продължава да работи опазване на околната среда като фокусира усилията си в подкрепа на региони , засегнати от природни бедствия

С „SOS Залесяване“ Нестле България надгражда каузата „Залесяваме активно“ като дава своя принос в региони, в които има пострадали от бедствия гори. Първият проект на инициативата ще се съсредоточи върху възстановяването на опожарената гора в Община Стамболово. От 2014 г. насам гората на Стамболово е преживяла 15 горски пожара, засегнали 675 декара горска площ, които са нанесли сериозни щети върху природните ресурси и биоразнообразието в региона.

„Мисия 2023 г: Възстановяваме опожарената гора на Стамболово“ е дългосрочна – компанията поема ангажимент в партньорство с община Стамболово да възстанови напълно 30 декара от опожарените горски масиви в Стамболово в рамките на три години, което е необходимият период за подготовка на почвата, засаждане на фиданките и тяхното отглеждане докато дръвчетата се прихванат трайно.

“Инициативата „SOS залесяване“ на Нестле България е част от глобалния ангажимент на компанията реално да допринасяме за по-добра и устойчива зелена околна среда. Пострадалите гори в България са сериозен проблем, с осезаем ефект върху биоразнообразието, но и върху икономическото и социално състояние на регионите. Чуваме този SOS сигнал и го превръщаме в кауза с дългогодишен ангажимент, защото това е начин да дадем своя принос не само за природата, но и за местните общности, и то по един устойчив и практичен начин. Инициативата стартира в Община Стамболово, където за последните 7 години е изгоряла 675 декара гора. Поставяме си амбициозни цели за възстановяването на част от това природно богатство, които сме уверени, че ще постигнем с дългосрочен ангажимент за новозалесените площи,” каза Нели Ангелова, мениджър Комуникация Нестле Югоизточен пазар.

Каузата „SOS Залесяване” е част от глобалния ангажимент на Нестле към опазване на околната среда. Компанията има за цел да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г., да засади 200 милиона дръвчета в държави, в които добива суровини и си е поставила за цел да използва 100% възобновяема електроенергия в своите операции до 2025 г. „SOS Залесяване“ е продължение на инициативата „Залесяваме Активно“ от 2022 г., в рамките на която с помощта на доброволци бяха засадени над 10 000 дъбови фиданки, подкрепяйки проекта на Столична община „Новата гора на София 2“. С „SOS Залесяване“ Нестле България прави следващата крачка като от доброволчески акции по залесяване преминава на професионална и дългосрочна грижа в рамките на 3 години за гори, засегнати от природни бедствия.

Съвместно с общинската администрация и с подкрепата на Министерство на земеделието „Нестле България“ e разработен прецизен план от няколко фази за постигане на поставените цели по един устойчив и съобразен със спецификата на района начин. „SOS Залесяване“ е кауза, която ще създаде добри практики за подобни процеси и ще насърчи подкрепата за подобни инициативи в мисията за по-добра и зелена околна среда.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *