Наистина ли ще ме караш?

– Скъпи, дебела ли съм?
– Не си.
– Кажи ми го на ушенце.
– Не си дебела.
– Кажи ми го и на другото!
– Наистина ли ще ме караш да обикалям?!

Leave a Reply