Младо момиче

Младо момиче за първи път отива на гинеколог. Докторът, възрастен човек с очила, казал:
– Съблечи се, моето момиче, и се качи на магарето.
Момичето се съблякло съвсем голичко, както го майка родила. Качила се по стълбичката и се изправила горе в цял ръст – права като пирон.
А от бюрото докторът я изгледал над очилата, изсумтял и проточил:
– Ха така-а-а… А сега, моето момиче, кажи едно стихотворение…

Leave a Reply