Младият ситски лорд моли стария

Младият ситски лорд моли стария:
– Учителю, покажете рицарите джедаи!
– Разкарай се, вече поне сто пъти съм ти ги показвал!
– Ама моля Ви, още веднъж…
– Е, добре.
Старият ситски лорд изважда два черепа, надява си ги на ръцете и започва да говори с променен глас:
– И все пак, майстор джедай Ки Ади Мyнди, ситите може наистина да са се появили отново в Галактиката?
– Какво говорите, майстор Уиндy, откъде могат да се вземат тези сити…

Leave a Reply