Машина на времето

Въпрос към участничка в конкурс за красота:
– Какво ще направиш, ако имаш машина на времето?
Девойката се замисля за миг и уверено заявява:
– Ще направя така, че винаги да е слънчево!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *