Какво оръжие?

Господине, вие ме обидихте и затова ви извиквам на дуел! Какво оръжие избирате – пистолет или шпага?
– Избирам шпагата!
– Добре. За мен тогава остава пистолетът.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *