Иванчо и Марийка ще играят на криеница…

Иванчо и Марийка ще играят на криеница.
Иванчо се проявил като кавалер и казал:
– Аз ще съм първи и ако те намеря ще те чу*ам…
Марийка отговорила:
– Добре и ако не ме намериш да знаеш, че съм зад гардероба!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *