За форсюзърите

За форсюзърите

За форсюзърите. Те биват съвършено тъмни, например, като Дарт Мол…
И съвършено светли, като Кеноби…
А в някои от тях тъмнината и светлината причудливо се преплитат. Такива като майстор Уинду.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *