Дядо чете лекарствата …

Дядо чете лекар­ствата и съставките им в аптеката:
– „Фе-нил-амин”, „Ал-кил-амин”…
– Какво, дядо, не ти харесват цените ли? – пита го аптекарят.
– Не. Не ми харес­ва, че всички свърш­ват на „Амин”…

Leave a Reply