Двама си говорят:

Двама си говорят:

Двама си говорят: – Чу ли моята, как пъшкаше нощес? Те така трябва! – О-о-о… ти да чуеш, как пъшка, когато си в командировка!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *