Да си ги мерим

Седят момчета и момичета на една маса и момчетата се хвалят:
– Моят е 18 см!
Момичета:
– Е-е браво!
Другия:
– Моят е 22 см!
Момичетата:
– И-и-и много добре!!
Третия:
– А пъ моа е 24,5 см!
Момичетата:
– Уао-у-у!!!
Четвъртият най-небрежно:
– Е моя е 6 см!
Момичетата:
– Хи-хи-хи-хи!?!
А той:
Не хи, а фи!!!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *