В детската градина

В детската градина учителката кара децата да броят. Стоянчо:
– Едно, две, три, четири…
Гошко:
– … пет, шест, седем, осем…
Иванчо:
– … девет, десет, вале, дама, поп…

Leave a Reply