Вълшебна лампа

Вълшебна лампа

Мъж намерил вълшебната лампа и я потъркал. От нея изскочил дух и казал:
– Ще ти изпълня три желания!
– Е, сипи по едно питие и седни да пиеш с мен!
Седнали двамата и пили по едно. След един час мъжът отново потъркал лампата и поръчал по още едно питие. Седнали с духа и го изпили. Още един час по-късно мъжът отново потъркал лампата. Духът:
– Какво ти е последното желание?
– Нека да пием по още едно питие!
– Това е последното ти желание бе, човек! Избери нещо по-добро! Например – мир по света…
– Не, нека да пийнем по още едно!
Седнали и пили. Един час по-късно духът сам излязъл от лампата и казал:
– Добре, избирай четвърто желание!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *