Близане

Иванчо написал на дъската ‘путка’. Щом влязла учителката, веднага попитала кой го е написал. Никой не отговорил, и тогава тя накарала класа, (от 35 ученика) да напише същото за да сравни почерка.
Установила че е Иванчо, и за наказание го накарала да оближе дъската.
Тръгнал Иванчо да се мие и го среща директора:
– Иванчо, защо си такъв бял, да не си болен?
– А ти какво си мислиш, че е лесно да излижеш 35 путки…

Leave a Reply