Африка

Училище. Час по география. Учителят пита:
– Иванчо, коя африканска държава можеш да ми кажеш?
– Заебибабве. . . .
– Иванчо, не е Заебибабве, а Зимбабве! Какви животни има там?
– Ебирози. . . .
– Не са ебирози, а носорози! А какви дървета има там?
– Ебибаби. . . .
– Тъпак! Не са ебибаби, а бабоеби бе… мамка му, обърках се… Сядай. Ебеница . . . .

Leave a Reply