Πpoдaвaч на лотарийни билети

Πpoдaвaч на лотарийни билети:
– Купете си билети, моля! Можете да спечелите милион!
– Оставете ме на мира! Нищо не искам да печеля!
– Имаме и такива билети!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *