Наказанието

Събрал Windows всички браузъри и им казал:
– Който от вас яде прекалено много памет, ще му ступам рижата физиономия!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *