Тъщи

Три тъщи. Първата:
– Моят зет чече списания за птиците, вероятно, като малък е мечтаел да стане орнитолог.
Втората:
– А моятч чете кулинарни списания, готвач вероятно е искал да стане.
Третата:
– А съдейки по списанията, които чете моя, е мечтаел да стане гинеколог.

Leave a Reply