Това е обир

Голяма фирма. В разгара на работния ден в офиса нахълтват група маскирани и въоръжени мъже:
– Всички на земята! Това е обир!
– Пу, че ме уплашиха – мърмори си главният счетоводител от пода – аз помислих, че са данъчните.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *