семейство на инженери

семейство на инженери

В семейство на инженери:
Той: Ако се омотае цялата Земя с меден проводник на няколко слоя, може да се получи не лош генератор на променлив ток …
Тя: Пак ли си пиян? Не променлив, а постоянен!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *