Пусни го

Запознал се значи младеж с много яка мацка в дискотека.
Свалял я известно време, видял че я е впечатлил и минал в настъпление:
– Ела да излезем навън да ти покажа нещо – рекъл загадъчно.
– Добре – казало момичето.
Излезли на улицата. Младежът се огледал наляво – надясно, дали няма някой наблизо. Като се успокоил, че са сами, рязко разкопчал панталона, извадил си члена и бързо го сложил в ръката и.
– Голям е, а…?! Виж как пулсира!
Момичето ужасено надало писък. Хукнало презглава през близкия парк. Тича и неистово пищи. Клони я удрят през лицето. Храсталаци и късат роклята. А тя си мисли: „Права беше мама, като ми казваше, че навсякъде е пълно с манияци. Трябваше да я послушам. Скоро ще си бъда вкъщи. Дано не успее да ме настигне…”
Дотичала до дома си. Започнала трескаво да рови в чантичката си, търсейки ключовете. В този миг някой я потупал по рамото. Кръвта и замръзнала. Бавно се обърнала… A две оцъклени очи я гледат и измъчен глас болезнено прошепнал:
– Пусниии!!! … Моля те! … Пусни гоооо…!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *