Продължавайте, полковник

Екатерина Велика стояла на мост над Нева, облегнала лакти на перилата и замечтано наблюдавала сивите облаци над Балтика и губещите се в далечината кораби.
Изведнъж, изстенвайки, Екатерина Велика прошепнала:
– Ах, кой беше това?!
– Поручик Ржевски, разрешете да се представя, Ваше Величество – изревал поручикът и изпъвайки се.
– Продължавайте полковник, продължавайте…

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *