Пингвинът

Пингвинът е лястовичка, поръчана по Закона за обществените поръчки – лястовичка или еквивалент…

Leave a Reply