Парола

Моля, въведете вашата парола!
– “рози”
– недостатъчен брой на символи в паролата
– “розови рози”
– паролата трябва да съдържа поне една цифра
– “1 розова роза”
– паролата не трябва да съдържа празни полета
– “1розовароза”
– паролата трябва да съдържа поне 10 различни символа
– “1шибанарозовароза”
– паролата трябва да съдържа поне една главна буква
– “1ШИБАНАРОЗОВАРОЗА”
– паролата трябва да съдържа поне една малка буква
– “ШибанаРозоваРоза”
– паролата трябва да съдържа поне една цифра
– “1розоваРозаДаТияНавравГъза”
– тази парола вече е заета

Leave a Reply