Няма грешка

Вървял си един човек по улицата и по едно време срещнал някакъв, който като луд си повтарял “Има грешка, няма грешка, има грешка, няма грешка”.
Попитал го нашия какво има, а оня само му подал едно листче с написан адрес на него и продължил да си повтаря “Има грешка, няма грешка, има грешка, няма грешка”. Позамислил се нашия човек, но понеже имал свободно време решил да посети въпросния адрес и да види, какво е докарало човечеца до такава лудост. Та стигнал той на адреса, качил се на съответния етаж и позвънял на един звънец – отвътре се показал двуметров негър с “достойнство” като кардан на КАМАЗ – нашия човек направо онемял и едва успял да смотолеви:
– “Ъъъъъ… има грешка…”
Негъра обаче го гепил за шията и му казал:
– “Няма грешка моето момче”…

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *