Лягай да ти ударя една путка

Еманципирана журналистка се прибира за малко.
– Гошо!
– Кажи!
– Сготви ли?
– Да.
– Изпра ли?
– Да.
– Нахрани ли детето?
– Да
– Изми ли чиниите?
– Да.
– Лягай, да ти ударя набързо една путка, че закъснявам за телевизията.

Leave a Reply