Как псуват различните професии

Ето как псуват различните професии:

Бизнесменът: Хвани ма за мажоритарния пакет!

Военният: Хвани ма за бойната глава!

Политикът: Може да ма хванеш за твърдия електорат!

Физикът: Хвани ма за големия адронен колайдер!

Филологът: Да ти сложа пълния член в устичката!

Екологът: Да ти го туря във влажната зона!

 

Leave a Reply